Tarieven

De gecontracteerde zorgverzekeraars hebben met de fysiotherapeuten vaste afspraken gemaakt over de hoogte van het tarief. Deze declaraties gaan rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Voor patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn voor fysiotherapie of waarvan de zorgverzekeraar geen vergoeding uitkeert, gelden onderstaande tarieven.

Let op: Wanneer u een afspraak niet nakomt rekenen wij 100% van het tarief aan u door.