Etalagebenen

Meestal leidt perifeer arterieel vaatlijden tot vernauwing van de slagader of zelfs tot totale afsluiting. Hierdoor wordt de bloedaanvoer naar de benen afgeremd, waardoor de weefsels die van dat bloedvat afhankelijk zijn, te weinig bloed krijgen, en hierdoor etalagebenen ontstaan.

Wanneer er sprake is van etalagebenen, wordt er bij dit beweegprogramma eerst gestart met een looptraining. De behandeling is erop gericht om uw loopafstand te vergroten. Uit meerdere onderzoeken is namelijk gebleken dat uw maximale pijnvrije loopafstand gemiddeld verdubbeld.

De looptherapie start in het begin met 2 a 3 x per week lopen onder begeleiding van de fysiotherapeut met als advies om daarnaast nog minimaal 2 x per week thuis te trainen. Wanneer vooruitgang zichtbaar is, zal de therapie uitgebreid worden. Lopen alleen is namelijk niet voldoende. In het verdere verloop van het programma besteden we aandacht aan de levensstijl bestaande uit voeding, gezondheid en beweging.

perifeer arterieel vaatlijden

Voor wie is de behandeling etalagebenen?

De aderverkalking behandeling is bedoeld voor iedereen die problemen heeft met het perifeer arterieel vaatlijden systeem. De aderverkalking behandeling is een beweegprogramma. Hiervoor hoeft u niet per se sportief te zijn.

Het beweegprogramma leert u controle te nemen over etalagebenen, conditie, kracht, voeding en levensstijl. We verhogen uw belastbaarheid, om zo weer deel te nemen aan het dagelijks leven op een verantwoorde en prettige wijze. Het beweegprogramma voor perifeer arterieel vaatlijden is een behandeling met leefstijl aanpassing!

Risicofactoren bij slagaderverkalking

Wanneer er bij u een afwijking in één van de slagaders is vastgesteld, wil dit zeggen dat er afzetting van vet en verkalking in de wand van de slagader heeft plaats gevonden. Dit wordt ook wel een verouderingsproces van de slagaders genoemd. De oorzaak van deze veroudering is helaas (nog) niet precies bekend.

Wel is bekend dat een aantal risicofactoren het proces van slagaderverkalking versnellen. Enkele risicofactoren bij perifeer arterieel vaatlijden zijn:

 • Roken

 • Diabetes mellitus (suikerziekte)

 • Hoge bloeddruk

 • Overgewicht

 • Te hoge cholesterol

last van etalagebenen?

Het bewegingsprogramma vaatlijden is erop gericht om juist bij patiënten die hieraan lijden, meerdere risicofactoren te verlagen ofwel te verbeteren. Fysiotherapie Quickfit kan u zelfs helpen om enkele risicofactoren, zoals overgewicht of roken te verbannen uit uw leven.

Aderverkalking behandeling

Bewegen met perifeer arterieel vaatlijden is een programma gericht op het verbeteren van de algehele conditie, het bevorderen van de bloedsomloop en de stofwisseling. Een aderverkalking behandeling is daarom belangrijk als u slagaderverkalking heeft. De behandeling heeft namelijk een groot effect op uw levenskwaliteit.

De effecten van een aderverkalking behandeling en training zijn onder andere:

 • U krijgt meer energie

 • Uw algehele fitheid gaat omhoog

 • De behandelingen vergroten uw loopafstand

 • Wij verminderen de klachten door slagaderverkalking

 • De behandeling normaliseert de achteruitgang van de slagaders

 • We voorkomen aderverkalking symptomen met de behandeling

 • Een aderverkalking behandeling verbetert het inspanningsvermogen

 • Met de behandeling voorkomt u of stelt u invaliditeit en arbeidsongeschiktheid uit

 • Het verbetert de ziekte gerelateerde kwaliteit van uw leven

De mogelijkheden en vergoedingen met perifeer arterieel vaatlijden

Wanneer u de indicatie perifeer arterieel vaatlijden stadium 2 Fontaine (claudicatio intermittens) heeft gekregen van uw verwijzer, heeft u met ingang van 1 januari 2017 recht op 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie verspreid over twaalf maanden. Vanaf de 38e behandeling kan er eventueel aanspraak gemaakt worden op de vergoeding fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering.

Mocht u dit niet weten, kunt u dit altijd navragen bij uw zorgverzekering of anders neemt u contact op met ons.